Ford Focus Trắng Kim Cương / Diamond White

Trắng Kim Cương / Diamond White

Đăng ký lái thử

Ford Focus Bạc Ánh Kim / Platinum Sliver

Bạc Ánh Kim / Platinum Sliver

Đăng ký lái thử

Ford Focus Nâu Hổ Phách / Lunar Sky

Nâu Hổ Phách / Lunar Sky

Đăng ký lái thử

Ford Focus Đen Panther

Đen Panther

Đăng ký lái thử

Ford Focus Đỏ Ngọc Ruby / Red Fire

Đỏ Ngọc Ruby / Red Fire

Đăng ký lái thử

Ford Focus Xanh Dương / Aurora Blue metallic

Xanh Dương / Aurora Blue metallic

Đăng ký lái thử

Ford Focus Ghi Ánh Thép / Cool Grey

Ghi Ánh Thép / Cool Grey

Đăng ký lái thử