Bảng giá xe FORD

Điện thoại hỗ trợ: 0937.200.022

ECOSPORT 1.5L AMBIENTE MT

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 120 @ 6300.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 151 @ 4500.
Kiểu động cơ..........................................: Xăng 1.5L Duratec 16 valve.
545,000,000 VNĐ

ECOSPORT 1.5L AMBIENTE AT

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 120 @ 6300.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 151 @ 4500.
Kiểu động cơ..........................................: Xăng 1.5L Duratec 16 valve.
569,000,000 VNĐ

ECOSPORT 1.5L TREND AT

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 120 @ 6300.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 240 @ 1600-5000.
Kiểu động cơ..........................................: Xăng 1.0L Duratec 16 valve.
593,000,000 VNĐ

EOCSPORT 1.5L AT TITAINUM

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 120 @ 6000.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 240 @ 1600-5000.
Kiểu động cơ..........................................: Xăng 1.5L Duratec 16 valve.
648,000,000 VNĐ

ECOSPORT 1.0L AT ECOBOOST TITAINUM

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 125 @ 6000.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 240 @ 1600-5000.
Kiểu động cơ..........................................: Xăng 1.0L Duratec 16 valve.
689,000,000 VNĐ

FOCUS TREND 1.5L ECOBOOST 4 CỬA

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 180 @ 6000.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 240 @ 1600-5000.
Kiểu động cơ..........................................: Xăng 1.5L Duratec 16 valve.
626,000,000 VNĐ

FOCUS TREND 1.5L ECOBOOST 5 CỬA

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 180 @ 6000.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 240 @ 1600-5000.
Kiểu động cơ..........................................: Xăng 1.5L Duratec 16 valve.
626,000,000 VNĐ

FOCUS SPORT 1.5L ECOBOOST 5 CỬA

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 180 @ 6000.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 240 @ 1600-5000.
Kiểu động cơ..........................................: Xăng 1.5L Duratec 16 valve.


770,000,000 VNĐ

FOCUS TITANIUM 1.5L ECOBOOST 4 CỬA

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 180 @ 6000.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 240 @ 1600-5000.
Kiểu động cơ..........................................: Xăng 1.5L Duratec 16 valve.
777,000,000 VNĐ

RANGER WILDTRAK 2.0L 4X2 AT

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút)......: 180 @ 3500.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 420 @ 1750-2500.
Kiểu động cơ......................................: DIESEL 2.2L Durator 16 valve.
Liên Hệ

RANGER WILDTRAK 2.0L 4X4 AT

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút)......: 213 @ 3750.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 500 @ 1750-2500.
Kiểu động cơ......................................: DIESEL 2.0L Durator 16 valve.
Liên Hệ

RANGER XLS 2.2L 4X2 AT

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút)......: 160 @ 3200.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 385@ 1600-2500.
Kiểu động cơ......................................: DIESEL 2.2L Durator 16 valve.
Liên Hệ

RANGER XLS 2.2L 4X2 MT

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút)......: 160 @ 3200.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 385 @ 1600-2500.
Kiểu động cơ......................................: DIESEL 2.2L Durator 16 valve
Liên Hệ

RANGER XLT 2.2L 4X4 AT

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút)......: 160 @ 3200.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 385 @ 1600-2500.
Kiểu động cơ......................................: DIESEL 2.2L Durator 16 valve.
Liên Hệ

RANGER XLT 2.2L 4X4 MT

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút)......: 160 @ 3200.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 385 @ 1600-2500.
Kiểu động cơ......................................: DIESEL 2.2L Durator 16 valve.
Liên Hệ

EXPLORER LIMITED 2.3L AWD

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 280 @ 6000.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 240 @ 1600-5000.
Kiểu động cơ..........................................: Xăng 2.3L Ecoboost 16 valve.
2,193,000,000 VNĐ

EVEREST 2.0L Trend AT

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 180 @ 3500.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 420 @ 1750-2500.
Kiểu động cơ..........................................: Diesel 2.0L Single Turbo i4 TDCi
1,112,000,000 VNĐ

EVEREST 2.0L TITANIUM AT 4x2

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 180 @ 3500.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 420 @ 1750-2500.
Kiểu động cơ..........................................: Diesel 2.0L Single Turbo i4 TDCi DIESEL 2.2L Durator 16 valve.
1,177,000,000 VNĐ

EVEREST 2.0L TITANIUM AT 4X4

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 213 @ 3750.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 500 @ 1750-2000.
Kiểu động cơ..........................................: Diesel 2.0L Bi-Turbo i4 TDCi
1,399,000,000 VNĐ

Ford Fiesta 1.5L Titanium 4 Cửa

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 112 @ 6000.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 240 @ 1600-5000.
Kiểu động cơ..........................................: Xăng 1.0L Duratec 16 valve.
525,000,000 VNĐ

Ford Fiesta 1.5L Titanium 5 Cửa

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 112 @ 6000.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 240 @ 1600-5000.
Kiểu động cơ..........................................: Xăng 1.0L Duratec 16 valve.
529,000,000 VNĐ

Ford Fiesta 1.0L Titanium 5 Cửa

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 125 @ 6000.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 240 @ 1600-5000.
Kiểu động cơ..........................................: Xăng 1.0L Duratec 16 valve.
616,000,000 VNĐ

TRANSIT TIÊU CHUẨN 2.4L

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 138 @ 3500.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 375 @ 2000.
Kiểu động cơ..........................................: DIESEL 2.4L Durator 16 valve.
872,000,000 VNĐ

TRANSIT SVP 2.4L

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 138 @ 3500.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 375 @ 2000.
Kiểu động cơ..........................................: DIESEL 2.4L Durator 16 valve.
879,000,000 VNĐ

TRANSIT LUXURY 2.4L

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 138 @ 3500.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 375 @ 2000.
Kiểu động cơ..........................................: DIESEL 2.4L Durator 16 valve.
919,000,000 VNĐ

Transit Limousine Cơ Bản

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 138 @ 3500.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 375 @ 2000.
Kiểu động cơ.......................................: DIESEL 2.4L Durator 16 valve.
1,195,000,000 VNĐ

Transit Limousine Trung Cấp

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 138 @ 3500.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 375 @ 2000.
Kiểu động cơ..........................................: DIESEL 2.4L Durator 16 valve.
1,335,000,000 VNĐ

Transit Limousine Cao Cấp

Công suất cực đại (Ps/vòng/phút).......: 138 @ 3500.
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút): 375 @ 2000.
Kiểu động cơ..........................................: DIESEL 2.4L Durator 16 valve.
1,750,000,000 VNĐ